Substrát

MAFLORA Light

Substrát pre akváriové rastliny na zabránenie rastu rias

Substrát Maflora Light vytvára mierne kyslé prostredie bez rias a nečistôt, ideálne na život a reprodukciu akváriových rastlín a rýb, kreviet a ďalších vodných organizmov. Vyrobený je zo 100% prírodnej, čiernej vulkanickej pôdy. Živiny obsiahnuté v substráte sú k dispozícii pre korene rastlín, ale nedostupné pre riasy vo vode. Špeciálny výrobný proces zaručuje substrátu Maflora Light unikátne vlastnosti zlepšujúce kvalitu a čistotu vody, a takisto stabilizuje jej dlhodobé parametre.

Vlastnosti

 • Zabraňuje rastu rias
 • Znižuje množstvo vody, ktorá musí byť vymenená
 • Hnojí rastliny
 • Podporuje zakorenenie
 • Kryštalizuje vodu
 • Stabilizuje pH
 • Zvyšuje filtračnú plochu
 • Urýchľuje biologickú filtráciu

Spôsob použitia

 • Pred použitím nevyplachujte.
 • Nasypte podklad do akvária, optimálna vrstva je 5 – 8 cm.
 • Mierne zalejte vodou.
 • Rastliny môžu byť zasadené hneď po naliatí vody.
 • Ryby a krevety vložte po stabilizácii akvária.
 • V prvých týždňoch po založení akvária nie je potrebná výmena vody.

Upozornenia

 1. Len pre sladkovodné akvárium.
 2. Vytvára mierne kyslé prostredie, znižuje pH a KH, nepoužívajte vložky alebo prostriedky zabraňujúce tomuto efektu.
 3. Nevhodné pre ryby žijúce v biotopoch s vysokým KH a pH.
 4. Po použití, v závislosti od vody, sa môže vyskytnúť jej zmútnenie, ktoré zmizne po niekoľkých hodinách filtrácie, povlak na vode, alebo hnedé usadeniny na skle, ktoré musia byť mechanicky odstránené.

Údržba

Substrát môžete pomaly odkaľovať od usadenín odkaľovačom so širokou koncovkou.
V dôsledku dlhodobých prác v teréne a viacnásobných zmien vody môže nastať čiastočná strata jeho vlastností a formy. V takom prípade nie je potrebná celková výmena substrátu. Stačí ho postupne obnoviť pri výmene vody stiahnutím vrchnej 2 – 3 cm vrstvy odkalovačom a nasypať nový substrát.

Parametre vody

Podklad po zaliatí vodou stabilizuje jej parametre v jednej úrovni v závislosti od parametrov použitej vody. V záujme dlhej životnosti substrátu a zachovania stálych parametrov v akváriu sa odporúča vyhnúť sa veľkým výmenám vody.

 

 • 3L Normal (3-5mm)
 • 10L Normal (3-5mm)
 • 3L Powder (1,6-3mm)
 • 10L Powder (1,6-3mm)
Close